beskärning - 

TRÄDVÅRD I STORT OCH SMÅTTQueen Bee Trädgård har ett genuint intresse av träd och med vår kunskap och erfarenhet kan vi anpassa insatser efter trädens art, ålder och mående. Det kan finnas många anledningar till att ett träd behöver beskärning, exempelvis för att bära mer eller mindre frukt; minskas i omfång; av säkerhetsskäl; "hälsoskäl"; för att höja kronan; spaljering;estetiskt...

År 2022 - aktuella priser inklusive moms 

Beskärning - trädvård och vård av klätterväxter 

Beskärning och vård - 850kr/ timme                                                                                                      

*RUT - 425kr/ timme

För att hjälpa träden att må bra, växa och leva länge bör du beskära dem. Många har även en önskan om att trädet ska se ut på ett visst sätt; att det ska stammas upp, lyfta kronan eller ta ner trädet i omfång för att det tar för mycket plats eller för att man inte kommer åt frukterna. Även klätterväxter, som t.ex. vinrankor kan behöva beskärning för att inte ta över helt och kunna ge goda frukter. Beskärning sker med sekatör och handsåg.

Vissa växter kallas för blödare vilket generellt innebär att om man beskär dem under deras vintervila kommer de att förlora värdefull sav, och energinivån sjunker dramatiskt i växten. Dessa brukar bäst beskäras i den sk. JAS-perioden vilket egentligen betyder sommarmånaderna (juli-sept).

Vanliga känsliga träd och buskar: lönn (Acer), alm (Ulmus), poppel (Populus), björk (Betula), avenbok (Carpinus), hortensia (Hydrangea), magnolia (Magnolia).

Vanliga känsliga klätterväxter: klätterhortensia (Hydrangea anomala), pipranka (Aristolochia), vildvin (Parthenocissus), vinranka (Vitis vinifera), kameleontbuske (Actinidia kolomikta), kiwi Actinidia chinensis).

Att en växt blöder skiljer sig från att en växt har gummiflöde. Gummiflöde drabbar stenfrukter och det är en stam- och bladbakterios, alltså en sjukdom.

Motorsåg - 1000kr/ timme (arbete markplan) 

Motorsåg - 1500kr/ timme (arbete på stege)

*RUT - 500kr/ timme alt. 750kr/ timme

Obs!Arbete sker alltid med två medarbetare närvarande pga skaderisk.

Vi kan även hjälpa till med fällning av mindre träd, föryngring av häckar och buskage samt sågning av stockar. Om så önskar hjälper vi gärna till med att upprätta en långsiktig plan för era träd med en sk. beskärnings- och trädvårdsplan.

*Är du osäker på om du har RUT kvar att använda? Logga in på "Mina sidor" på Skatteverket.se

- queenbtradgard@gmail.com - www.queenbee.nu -

Stockholm; Ekerö, Bromma, Solna, Huddinge, Sollentuna, Täby, Lidingö

Give us a buzz! Kontakta oss

  - Queen B Trädgård- & konsulttjänster AB - Organisationsnummer: 559243-2537 - F-skatt - Ansvarsförsäkring -